auction.volunteersincolombia.com

3 x coaching sessions of one hour per session (value €1.950)

Auction

Current bid: €170.00

  • Start date: December 1, 2021 9:00 am
  • End date: December 17, 2021 1:00 pm
  • Current bid : No active bids
  • Published: November 17, 2021 8:52 pm
  • Modified: November 17, 2021 8:56 pm

Description:


(EN) Parrhesian is a global boutique consultancy in meaningful transformations. We work at the highest level of leadership, modelling organizational greatness to help leaders, collectives, businesses, governments, schools and NGO´s thrive through cultural evolution. Parrhesian challenge and support leaders to co-create extraordinarily productive and purposeful organizations by unlocking the unused potential in human efficiency and effectiveness.
 

This can be completed with:

1) developmental coaching/life coaching (around the essence and deeper convictions of people)
2) performance coaching
3) application coaching/preparation of difficult conversations that can be held immediately

(NL) Parrhesian is een wereldwijd boetiekadviesbureau in betekenisvolle transformaties. We werken op het hoogste niveau van leiderschap en modelleren de grootsheid van de organisatie om leiders, collectieven, bedrijven, overheden, scholen en NGO's te helpen groeien door culturele evolutie. Parrhesian daagt leiders uit en ondersteunt ze om buitengewoon productieve en doelgerichte organisaties te co-creëren door het ongebruikte potentieel in menselijke efficiëntie en effectiviteit te openbaren.
 

Dit kan ingevuld worden met: 

1) developmental coaching / life coaching (rondom de essentie en diepere overtuigingen v mensen)
2) performance coaching 
3) application coaching / voorbereiding van lastige gesprekken die direct gehouden kunnen worden


2 Views